DB4IoT Transportdata voor Milieurapportages

Wereldwijd zijn steden bezig met het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De transportsector is verantwoordelijk voor een deel in deze uitstoot. In sommige steden is dit aandeel zelfs meer dan 45%.

Gedetailleerd inzicht in emissies en voertuigbewegingen

DB4IoT Transportdata voor Milieurapportages van Moonshadow biedt gedetailleerd inzicht in voertuigbewegingen in steden, regio’s en landen. Consultants en lokale overheden krijgen met het systeem beter inzicht in waar, wanneer en hoeveel emissies er door het verkeer worden uitgestoten.

DB4IoT Transportdata voor Milieurapportages biedt informatie in de vorm van kaarten en spreadsheets die kunnen worden gebruikt voor broeikasgasinventarisaties, klimaatactieplannen en verkeer en vervoersbeleid. De informatie kan worden gebruikt voor beleidvorming door consultants, centrale overheden en lokale overheden. DB4IoT Transportdata voor Milieurapportages maakt gebruikt van grootschalig ingewonnen verplaatsingsdata van voertuigen.

Evidence-based informatie

DB4IoT Transportdata voor Milieurapportages biedt nog meer gedetailleerde informatie over voertuigen in relatie tot milieubelasting.

  • Gewichtsklassen voertuigen.
  • Plaats en tijd van de hoogste VKT-waarde (Vehicle Kilometer of Travel).
  • Herkomst-bestemming ritpatronen met VKT-waarden, van en naar de stad.
  • Afwijkingen van ritpatronen tijdens weekdagen versus weekenden.
  • Verschillen tussen ochtendspits, avondspits en de periode buiten de spits.
  • Informatie over voertuigsnelheden.
  • Plaats en tijd van korte passagiersritten. Meer dan 50% van alle ritten zijn korte ritten en deze gaan gepaard met relatief hoge emissies per VKT.

Informatie op basis van werkelijk gereden ritten in plaats van op basis van een model

De grootschalige beschikbaarheid van FCD (Floating Car Data) maakt het mogelijk om gedetailleerde schattingen te maken van gereden kilometers per voertuig (VKT) en uitstoot van broeikasgassen door verkeer. Deze aanpak leidt tot meer betrouwbare gegevens over uitstoot dan de aanpak op basis van verkeersmodellen omdat de berekeningen zijn gebaseerd op werkelijk gereden ritten. De ritten worden geanalyseerd met de krachtige DB4IoT database engine.

Het systeem kan ook worden gebruikt om aannames over emissies te toetsen. Bijvoorbeeld aannames op basis van verkeersmodellen, brandstofverkopen en sensoren die luchtkwaliteit meten.

DB4IoT kan bestaande methoden aanvullen om een compleet beeld te krijgen van alle emissies. DB4IoT ondersteunt u bij het toetsen van de effectiviteit van uw beleid voor klimaatverbetering en broeikasgasreductie.

Internationaal protocol voor het bepalen van de uitstoot van broeikasgassen (GPC)

Er zijn wereldwijd verschillende protocollen en tools beschikbaar voor het bepalen van broeikasgasemissies door verkeer. In 2014 heeft het WRI (World Resources Institute) samen met een aantal andere organisaties een protocol geïntroduceerd voor het bepalen van de uitstoot van broeikasgassen (Global Protocol for Community-Scale GHG Emissions Inventories, het GPC). Het doel van het protocol is om steden te helpen bij het consequent bepalen van en rapporteren over broeikasgasemissies.

Welke tool er ook wordt toegepast: voor een nauwkeurige inschatting van broeikasgasemissies is het gebruik van voertuigdata essentieel. DB4IoT Transportation Data voor Milieurapportages levert hiervoor de benodigde informatie in de vorm van kaarten en spreadsheets om de emissies van verkeer te berekenen. Deze informatie kan gefilterd worden op basis van geografische filters waaronder de herkomst en/of bestemming van het verkeer.

Verkrijgbaar voor steden in de EU, de VS en Canada

DB4IoT Transportation Data voor Milieurapportages is verkrijgbaar voor steden in de EU, de VS en Canada. Het product is verkrijgbaar met data voor 1 jaar of voor meerdere jaren. In de versie met data voor meerdere jaren worden lokale trends met betrekking tot de af- of toename van broeikagasemissies zichtbaar.

DB4IoT Transport Data voor Milieurapportages is beschikbaar in de vorm van afbeeldingen (jpeg formaat) en spreadsheets (csv-formaat).

Voorbeeldkaarten

Traffic from Seattle - VKT by Destination City

Verkeer van Seattle in VKT per bestemming

Bestemmingen/voertuigkilometers (VKT); Seattle, Washington, 2018

Deze kaart toont werkelijke voertuigkilometers (VKT) van verkeer vanuit Seattle waarvan de ritten eindigen in omliggende steden. De steden met een lage VKT zijn blauw weergegeven. Steden met een gemiddelde VKT zijn paars weergegeven. De stad Bellevue is geel weergegeven omdat het verreweg de hoogste VKT heeft. Ritten die niet eindigen een stad zijn niet weergegeven.

Traffic from Seattle - Destinations

Verkeer vanuit Seattle naar alle bestemmingen

Kaart: Bestemmingen/afgelegde afstanden; Seattle, Washington, 2018

Deze kaart toont ritten met Seattle als startpunt. De ritten zijn weergegeven in de vorm van punten. De kleur van de punten wordt bepaald door de afgelegde afstand vanaf het startpunt.

Map- OD Matrices per Zip (Postal) Code. Community- Seattle, WA  Year- 2018

Kaart HB-matrices per zipcode. Community- Seattle, WA Year- 2018.

Kaart: HB-matrices per postcode; Seattle, Washington, 2018

Aantal verreden kilometers van postcodegebieden naar het geelgekleurde postcodegebied
Al deze kaarten tonen het relatieve aantal verreden kilometers naar een specifiek postcodegebied binnen de stad Seattle. Alle ritten starten en eindigen in Seattle. De kleur van de postcodegebieden wordt bepaald door het relatief aantal verreden kilometers van verkeer naar het geelgekleurde postcodegebied. In het zwarte tekstkader wordt het postcodegebied van de bestemming getoond. De kleur van de postcodegebieden wordt bepaald door het aantal verreden kilometers naar de bestemmingspostcode en loopt van blauw via paars naar geel. Omdat de meeste ritten starten en eindigen in hetzelfde postcodegebied is het bestemmingspostcodegebied meestal geel gekleurd.

DB4IoT Transportdata voor Milieurapportages genereert ook kaarten met een herkomstpostcodegebied als uitgangspunt. De kaart toont dan per bestemmingspostcodegebied het relatief aantal verreden kilometers van ritten die zijn gestart in het herkomstpostcodegebied.

Bovenstaande voorbeelden tonen kaarten voor steden en postcodegebieden. Het is echter ook mogelijk om kaarten en tabellen te genereren voor andere gebieden, zoals wijken of een CBS gebaseerde gebiedsindeling.

Voorbeeldtabellen

HB-matrices per stad met ritaantallen, verreden mijlen (VKM), reistijd, afstand en snelheid

Seattle, Washington, 2018.

OD Pairs by City with Trip Count, VMT, Travel Time, Distance, Speed *OD Pairs by City with Trip Count, VMT, Travel Time, Distance, Speed. Dit is een voorbeeldtabel.

HB-matrices per stad per dagdeel per voertuiggewichtsklasse (tot 8 ton)

Seattle, Washington, 2018.
OD Pairs by City by Time of Day per Vehicle Weight Class*OD Pairs by City by Time of Day per Vehicle Weight Class. Dit is een voorbeeldtabel.

Herkomst-bestemmingmatrices per postcodegebied met verreden mijlen (VMT) per dagdeel per voertuiggewichtsklasse (tot 8 ton)

Seattle, Washington, 2018.
Origin Destination Matrix by ZIP (Postal) Code for Vehicle Miles Traveled*Origin Destination Matrix by ZIP (Postal) Code for Vehicle Miles Traveled. Dit is een voorbeeldtabel.

HB-matrices per postcodegebied met aantallen ritten, verreden mijlen (VMT), reistijd, afstand en snelheid

Seattle, Washington, 2018.
OD (Origin-Destination) Pairs by ZIP (Postal) Code with Trip Count, VMT, Travel Time, Distance, Speed*OD (Origin-Destination) Pairs by ZIP (Postal) Code with Trip Count, VMT, Travel Time, Distance, Speed. Dit is een voorbeeldtabel.

Verantwoording

Inleiding

Geanonimiseerde FCD (Floating Car Data) van INRIX bevat per rit zowel waypoints, timestamps als de herkomst en bestemmingslocatie. De historische data geeft een gedetailleerd beeld van herkomst-bestemmingspatronen per dagdeel, dag, week en maand en per voertuiggewichtsklasse. Wij importen de FCD in ons DB4IoT platform. Het DB4IoT platform genereert HB-matrices met reistijd, verreden kilometers (VKT) tussen steden, wijken en postcodegebieden. Meestal bevat de data ook snelheidsinformatie. Om een inschatting te maken van het aantal werkelijk verreden kilometers vermenigvuldigen wij de FCD data, op basis van het jaarlijks gemiddelde van het dagelijkse verkeer op een specifiek wegsegment.

Floating Car Data (FCD)

Wij gebruiken FCD van INRIX. INRIX is een vooraanstaande leverancier van realtime verkeersinformatie. Wij importeren de data van het product INRIX Trips. Deze data wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in navigatiesystemen in voertuigen om de beste route te bepalen en om reële aankomsttijden te berekenen.

INRIX volgt miljoenen voertuigen realtime. Deze data wordt door INRIX verzameld en beschikbaar gesteld in het product INRIX Trips.

Het DB4IoT platform kan ook gebruikt worden in combinatie met FCD uit andere bronnen.

Jaarlijks gemiddelde van het dagelijks verkeer

INRIX verschaft ook jaarlijkse gemiddelden van het dagelijks verkeer per wegsegment. INRIX Trips zelf biedt geen informatie op het niveau van wegsegmenten omdat de frequentie waarmee een voertuig zijn locatie meldt (elke 20-60 seconden) dit niet toelaat. Met de informatie van INRIX Trips in combinatie met het jaarlijkse gemiddelde van het verkeer op een wegsegment kunnen wij alsnog het verkeer per wegsegment per minuut inschatten. De vermenigvuldigingfactor die wij hanteren voor deze inschatting wordt per waypoint, per rit als referentie toegevoegd aan de data.

Uw eigen verkeerstellingen per wegsegment kunnen ook gebruikt worden in de berekeningen door DB4IoT. Bel of e-mail ons voor meer informatie.