DB4IoT Is Een Razendsnel Analyseplatform Voor Verkeersdata

DB4IoT met INRIX Trips

De combinatie van INRIX trips data met het DB4IoT platform levert een krachtige, intuïtieve, cloudgebaseerde oplossing voor het inzichtelijk maken van verkeersstromen.

Lees meer over DB4IoT met INRIX Trips data

Milieuanalyses met DB4IoT

Met DB4IoT krijg je inzicht in milieubelasting door verkeer in wijken, steden, agglomeraties en provincies. Consultants en overheden krijgen hiermee een gedetailleerd beeld hoeveel, waar en wanneer broeikasgassen worden uitgestoten door verkeer.

Lees meer over milieuanalyses met DB4IoT

Next Level Verkeersanalyses

DB4IoT is een verkeerskundig analyseplatform dat speciaal gebouwd is voor ‘the internet of moving things’. DB4IoT is speciaal gericht op verkeerskundigen, beleidsmakers, ingenieurs en analisten en werkt met vrijwel alle datasets. DB4IoT maakt standaard gebruik CBS-gegevens en van INRIX floating car data (FCD). DB4IoT kan eenvoudig worden uitgebreid met uw eigen dataset(s) of datasets van derden, zodat beleid kan worden bepaald op basis van feiten. De effectiviteit van het beleid – de voor en na-situatie – kan eenvoudig worden vastgesteld op basis van werkelijke verkeersgegevens.

De hoeveelheid beschikbare data voor verkeerskundige analyses is tegenwoordig niet meer het probleem. De analyse en ontsluiting van deze ‘big data’ is dat zeker nog wel. DB4IoT levert een platform waarmee u big data op een intuïtieve wijze gemakkelijk kan analyseren, op een eenvoudige wijze visualiseert en exporteert naar het door u gewenste formaat. DB4IoT kan verschillende datasets combineren, werkt met alle mogelijke kaarten en levert razendsnelle analyses.

Smart City 800x400

Interactieve herkomst-bestemmingsmatrices op ieder gewenst detailniveau

Maak polygonen om eigen HB-matrices te maken. Gebruik deze om herkomstgebieden, bestemmingsgebieden of tussenliggende gebieden te definiëren. Polygonen kunnen een enkele toe-of afrit, een buurt, een wijk, een stad, een provincie of een land omvatten. Door middel van filters kan worden aangegeven hoe en in welke richting het verkeer dat deze polygonen passeert moet worden geanalyseerd.

Korterittenanalyses

Gebruik eigen filters om korte ritten en lang(ere) ritten te onderscheiden. Analyseer waar de korterittenfrequentie het hoogst is en voer gerichte promotiecampagnes in deze gebieden voor alternatief vervoer.

Herkomst-bestemmingsmatrices voor snelwegen en provinciale wegen

Kies een op- en afrit op willekeurige snelwegen of provinciale wegen voor een oprit-afrit HB-matrix of een afrit-opritmatrix. Voor iedere gewenste tijdperiode en set van zelfgekozen filters. Een afrit-opritanalyse kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het in kaart brengen van spitsmijdend verkeer op snelwegen.

Freeway Interchange 800x400

Het verbeteren van modellen voor verkeersvraag

Evaluatie van projecten voor de verbetering van de doorstroming, zoals spitsstroken, doelgroepstroken en spitsmijden wordt vaak uitgevoerd met modellen om toekomstige verkeersvraag en toekomstige verkeerspatronen te vergelijken met historische. Analyse van een bijna oneindig aantal HB-matrices geeft inzicht in het veranderen van verkeerspatronen in de tijd. Op deze manier kan er een veel betere inschatting worden gemaakt van toekomstige verkeerspatronen.

Verkeersanalyses van parallelle routes

Definieer parallelle routes en genereer tabellen of kaarten die het gebruik van deze routes laten zien. Selecteer periodes en dagen, voertuigklasses en eigen filters om inzichtelijk te maken hoe en door wie deze parallelle routes worden gebruikt. Genereer HB-matrices per 15 minuten en exporteer deze naar Excel voor verdere analyse.

Smart Road 800x400

Interactieve selected-link analyses

Selecteer een wegsegment met een muisklik en bekijk de verkeerssamenstelling van of naar dat wegsegment gecombineerd met filters naar keuze. Visualiseer verkeer in meerdere richtingen in een grafiek. Voor een enkel kruispunt of voor een hele route.

Analyses van OV-stations en OV-haltes en demografische gegevens

DB4IoT kan uitstekend worden gebruikt om bestaande en beoogde locaties voor OV stations of haltes te onderzoeken. Daarbij kunnen de demografische gegevens rondom het beoogde station of de halte direct worden geanalyseerd.

Gedetailleerde ‘voor en na’-analyses

De dagen dat beslissingen over grote investeringen in infrastructuur werden genomen op basis van beperkte datasets zijn definitief voorbij. Met DB4IoT kunnen beleidsmakers de prestaties van het verkeersnetwerk permanent monitoren. Met behulp van langetermijnanalyses kunnen overheden doelstellingen en/of budgetten bijstellen.